Clip Driver CD300/CD300IQ

Kontakta oss.

Namn/Företag E-post Telefon Meddelande
Jag vill veta mer om produkten
Jag vill få en offert på produkten
Skicka in

Produktbeskrivning

CD300 IQ befäster/avbefäster upp till 40 slipers per minut och är utvecklad med fokus på hög produktivitet vid befästning och avbefästning av Pandrol Fastclip FC och FE. CD300 EC är speciellt utveckald för befästning och avbefästning av e-clip.

CD300 är en utvecklad version av, och baserad på samma beprövade teknik som används för CD400. Verktygen fälls up vid transport vilket minimerar risken för kollision med skuldra vid passage av växlar och skarvar.

Det intelligenta styrsystemet loggar antal arbetscykler, övervakar  och kontrollerar hela cykeln för befästning/avbefästning. Maskinoperatören kontrollerar CD300IQ via displayen och manövrerar via joysticken. Via displayen får man även information om maskinens status.

Både CD300IQ och CD300EC är enkla etablera på spåret och justera för att passa rälshöjden. Guiderullar säkerställer att verktyget är centrerat över rälen. Den låga vikten gör att CD300 är  idealisk för bärarmaskiner från 6 ton och uppåt.


Fördelar 

 • Intelligent styrsystem

  Intelligent styrsystem förenklar användande och förhindrar felaktig användning. Styrsystemets automatik säkerställer korrekt befästning och minskar risken för skador på skuldra och clips.

 • Informativ display

  Information om antalet installerade clips och drifttimmar möjliggör mätning under arbetet. Felkodsvisning förenklar felsökning vid eventuellt systemfel.

 • Låg vikt

  Maskinens låga vikt gör att den passar maskiner från 6 ton och uppåt, samt enklare att hantera vid etablering och avetablering och 

 • Minskad risk för skador

  Risken för skador på skuldra, clips och maskin minimeras i och med att verktygen kan fällas upp vid passage av exempelvis växlar och skarvar.

Tekniska data

CD300 IQ

Clip: FC,FE

Befästning: 4 clips per cykel

Avbefästning: 4 clips per cykel

Kapacitet: Upp till 40 slipers per minut

Bredd: 2250 mm

Längd: 1730 mm

Höjd: 1030 mm

Vikt: 990 kg

Hjul: Ø 125 mm

Spårvidd: 1435 mm

CD300 EC

Clip: E-clip, PR clip

Befästning: 4 clips per cykel

Avbefästning: 2 clips per cykel

Kapacitet: Upp till 20 slipers per minut

Bredd: 2250 mm

Längd: 1730 mm

Höjd: 1030 mm

Vikt: 840 kg

Hjul: Ø 125 mm

Spårvidd: 1435 mm

Tillbehör

Maskinfäste: S45, S50, S60

Lyftfäste för gafflar

Bluetooth anslutning mellan hytt och verktyg (endast IQ)

Fjärrkontrollerad joystick

Ytterligare information

CD300 levereras CE märkt enligt standard:

 • Machinery directive: 2006/42/EC

 • Electromagnetic compatibility (EMC): 2014/30/EU

 • Safety of machinery - General principles for design Risk assessment and risk reduction: EN ISO 12100:2010

 • Safety of machinery – Electrical equipment - EN 60204-1

 • Safety of machinery – Control systems: EN ISO 13849-1:2015

Produktgodkännanden:

 • SNCF