ROSENQVIST GRUPPEN FÖRVÄRVAR PANDROL AB OCH FORMAR EN NY ALLIANS

​Rosenqvist Gruppen har förvärvat Pandrols verksamhet i Hudiksvall. Affären genomfördes den 28 december 2023.​

Den nuvarande tekniske direktören Jacob Landström blir VD.
Företaget kommer i en övergångsfas fortsätta att använda varumärket Pandrol, för att sedan återta det tidigare namnet Rosenqvist Rail.​

​Rosenqvist Rail kommer återta ledningen för verksamheten samtidigt som man startar ett starkt samarbete med Pandrol-teamet. Som en del av detta kommer Pandrol att bli den exklusiva distributören av Rosenqvists produkter i de flesta länder där de är närvarande, och de två företagen kommer att fortsätta att bygga upp ett starkt partnerskap inom teknikområdet som syftar till att förbättra produktportföljen. Det kommer också att möjliggöra för Pandrol att bibehålla sin servicenivå med en helhetslösning för sina kunder. ​

– Det här samarbetet möjliggör för oss att fokusera på leveransen av systemlösningar och att ytterligare utveckla vår ledande position på marknaden. Med stöd från Rosenqvist Team, och deras kompetens inom tekniska lösningar, kan vi bygga vidare på våra befintliga styrkor och fortsätta att vara ledande inom vårt område, säger Maria Nilsson, Head of Equipment and Control på Pandrol.​

Anders Rosenqvist, grundare av Rosenqvist Rail, ser fram emot att leverera högkvalitativa produkter tillsammans med teamet i Hudiksvall. Anders kommer att bidra strategiskt från en styrelseposition.​

– Vårt samarbete med Pandrol, som är marknadsledare inom sitt område, gör det möjligt för oss att fokusera på att leverera överlägsna tekniska lösningar. Det i sin tur är avgörande för att göra arbete på järnväg  säkrare och mer effektivt. Vi kommer fortsatt erbjuda högsta servicestandard och säkerställa att våra kunder och partners får högsta kvalitet och driftsäkerhet, oavsett var de befinner sig geografiskt, säger Anders Rosenqvist.