Slipers- och rälshantering

SB60 STD

Maskinburet verktyg för säkert och effektivt byte av slipers. Rotorn möjliggör byte både från spårcentrum och från sidan av spåret.

SB60 SKR

Maskinburet verktyg för byte av slipers. Heavy-duty rotor som möjliggör byte både från spårcentrum och från sidan av spåret.

SB60 SKR Automaster

CD200IQ med sitt intuitiva styrsystem befäster och avbefäster både Fastclip och e-clip. CD200IQ är idealisk för underhållsarbete. 

SB40

Maskinburet verktyg med låg vikt för säkert och effektivt byte av slipers. Rotorn möjliggör byte både från spårcentrum och från sidan av spåret.

SG60

Slipersgrip SG60 är utvecklad för effektiv hantering av slipers och räls-sektioner, utan att skada sliper eller räls. 

Slipersläggare

SL400/SL450/SL550

Hög produktivitet och korrekta slipersavstånd med slipersläggare, ett redskap som är enkelt att justera och som kan hantera de flesta slipers.

SL650/SL850

Hög produktivitet och korrekta slipersavstånd med slipersläggare, ett redskap som är enkelt att justera och som kan hantera de flesta slipers.