Befästningsmaskiner

Clip Driver CD100B

Mångsidigt verktyg för befästning av Fastclip. CD100B är idealisk för mindre befästnings- och avbefästningsarbeten, exempelvis vid växelbyte.

Clip Driver CD100

Mångsidigt verktyg för befästning av Fastclip. CD100 är idealisk för mindre befästnings- och avbefästningsarbeten, exempelvis vid växelbyte.

Clip Driver CD200IQ

CD200IQ med sitt intuitiva styrsystem befäster och avbefäster både Fastclip och e-clip. CD200IQ är idealisk för underhållsarbete. 

Clip Driver CD300

Maskinburet verktyg för befästning och avbefästning av Fastclip och e-clip. CD300 har en kapacitet upp till 30 cykler per minut.

Clip Driver CD400

Maskinburet verktyg för befästning och avbefästning av Fastclip och e-clip. CD400 har en kapacitet upp till 40 cykler per minut.

Clip Driver CD400SP IQ

Självgående helautomatisk maskin för befästning och avbefästning av både Fastclip och e-clip. CD400SPIQ manövreras med hjälp av fjärrkontroll.